Poštovani posjetioče/posjetiteljice!

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.700.573,17 kn i iznos koji sufinancira EU iznosi 1.221.142,44 kn, s pocetkom 08.11.2019.
Prilagodba zahtjevima tržišta i komercijalizacija proizvoda - smart tuš ‘Marbella’ projektni je prijedlog koji ima za cilj lansirati inovativni proizvod u segmentu hotelijerstva i turizma.
Provedbom će se osnažiti proizvodni kapaciteti poduzetnika kao i ljudski resursi novim zapošljavanjem.
Projekt je usmjeren na građane RH snaženjem državnog proračuna i očuvanjem okoliša u pogledu obnovljivih izvora energije
te implementacijom inovativnih rješenja u pogledu informatičko-komunikacijskih tehnologija koje se implementiraju, a podižu kvalitetu života.
Projekt obuhvaća:ulaganje u ljudske resurse za potrebe projekta, prilagodba proizvoda zahtjevima tržišta,testiranje prilagođenog proizvoda u operativnom okruženju,
ugradnja testnih rezultata u proizvod, priprema operativnih marketinških aktivnosti za potrebe komercijalizacije,zaštita i upravljanje intelektualnim vlasništvom nad inovativnim rješenjem
Opći cilj projekta je: povećanje investicija u istraživanje i razvoj malih i srednjih poduzeća na području PGŽ u iznosu od 1.700.573,97 kn.
Rezultat će se ostvariti provedbom aktivnosti prilagodbe proizvoda zahtjevima tržišta, testiranje prilagođenog proizvoda u operativnom okruženju i ugradnja testnih rezultata u proizvod.
Očekivani rezultati projekta su: povećanje prihoda od prodaje u iznosu od 1.559.170,00 kn, povećanje prihoda od izvoza u iznosu 1.280.000,00 kn,
1 novi proizvod na tržištu potpomognutih projektom,nova zapošljavanja za 4 djelatnika, vlastiti udjel u financiranju u iznosu od 479.430,73 kn
Razdoblje provedbe projekta jest od 08.11.2019. – 08.05.2021.
Kontakt osoba za više informacija: Stefano Ladavac – 091 720 0427.
www.strukturnifondovi.hr