fbpx
preloader image of the website
Dizajn proizlazi kao kombinirani efekt svih elemenata proizvoda, Ton boje,
materijal, oblik i veličina trebali bi navoditi misao prema kupnji proizvoda. Stoga,
proizvođač mora prije svega razaznati tržište koje će potencijalno biti najviše
zainteresirano za proizvod. Imajući na umu kako će potrošači reagirati na
proizvod tokom faze dizajniranja ima utjecaj na uspjeh proizvoda na tržištu.
Međutim, i u vrlo specifičnom krugu, izazovno je pružiti najbolje rješenje svakom
pojedincu unutar grupe.
Naše rješenje bilo je proizvesti proizvod koji svojim dizajnom i funkcionalnošću
izražava našu osobnost i priču. Proizvodi koji nose takve atribute imaju više šanse
privući veću pažnju. Na umu moramo imati da se dizajn ne odnosi samo na izgled
proizvoda već i na njegovu funkcionalnost. Za primjer, jednako je kao i kod ljudi,
prvi dojam se ostavlja ne samo pojavom, već i našim postupcima. Slično tome,
proizvod može biti oku ugodan, međutim ako nije funkcionalan vjerojatno neće
privući pažnju potrošača. Iz tog razloga naši dizajneri koriste razne elemente i
materijale kao što su kamen i keramika, kako bi ispričali priču o proizvodu koji
stvaramo – jedinstvene vanjske tuševe.

preloader image of the website